Oifigeach Comhairleach

Location UK / Belfast

Job Type Permanent full-time

Salary See description

Updated 6 days ago

Reference 1403641

 Job Description

Ba mhaith le CnaG duine fuinniúil, tiomanta agus cumasach a cheapadh, a bhfuil ardscileanna cumarsáide aige/aici agus tuiscint leathan ar thimpeallacht an oideachais agus na Gaelscolaíochta.

Oifigeach Comhairleach

TAG: OComh0419

Tuarastal: NJC 29 – 33  £26,470 go £29,909

Suíomh: Lonnaithe i lár Bhéal Feirste

Is í Comhairle na Gaelscolaíochta (CnaG) an foras atá ionadaíoch thar ceann na Gaelscolaíochta. Chuir an Roinn Oideachais (RO) ar bun í sa bhliain 2000 leis an Ghaelscolaíocht a chur chun cinn, a éascú agus a spreagadh.

Tá borradh agus fás faoi earnáil na Gaelscolaíochta i rith ama agus ba mhaith le Bord CnaG an post tábhachtach seo a líonadh chun tacú leo, lena bhfís agus lena straitéis d’earnáil na Gaelscolaíochta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.

Ba mhaith le CnaG duine fuinniúil, tiomanta agus cumasach a cheapadh, a bhfuil ardscileanna cumarsáide aige/aici agus tuiscint leathan ar thimpeallacht an oideachais agus na Gaelscolaíochta.

Le haghaidh tuilleadh eolais níos mionsonraithe agus chun iarratas a chur isteach, téigh, le do thoil, chuig cliceáil ar an gcnaipe iarratais thíos

Ní mór d’ainm, do sheoladh agus an uimhir thagartha a bheith istigh leis an iarratas.

Ní mór foirmeacha iarratais comhlánaithe a bheith istigh ag tráth nach moille ná 5.00 iarnóin Dé hAoine 19 Aibreán 2019.

Is fostóir comhionannais í Comhairle na Gaelscolaíochta a chuireann fáilte roimh iarratais ón phobal Protastúnach agus ó mhná.

BREITHNÍTEAR GACH IARRATAS AR FHOSTAÍOCHT AR BHONN FIÚNTAIS AGUS AR AN BHONN SIN AMHÁIN