Oifigeach Comhairleach / Oifigeach Cléireachais Riaracháin

Location UK / Belfast

Job Type

Salary See description

Updated 2 days ago

Reference 1391383

 Job Description

Tá borradh agus fás faoi earnáil na Gaelscolaíochta i rith ama agus ba mhaith le Bord CnaG an dá phost seo a cheapadh chun tacú leo, lena bhfís agus lena straitéis d’earnáil na Gaelscolaíochta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.

Oifigeach Comhairleach TAG: OComh 0219 Oifigeach Cléireachais Riaracháin TAG: OClRiar 0219 Tuarastal Oifigeach Comhairleach : NJC 29 – 33  £26,470 go £29,909 Tuarastal Oif Cléireachas Riaracháin : NJC 15 – 20  £17,972 go £19,819 Suíomh : Lonnaithe i lár Bhéal Feirste Is í Comhairle na Gaelscolaíochta (CnaG) an foras atá ionadaíoch thar ceann na Gaelscolaíochta. Chuir an Roinn Oideachais (RO) ar bun í sa bhliain 2000 leis an Ghaelscolaíocht a chur chun cinn, a éascú agus a spreagadh. Tá borradh agus fás faoi earnáil na Gaelscolaíochta i rith ama agus ba mhaith le Bord CnaG an dá phost seo a cheapadh chun tacú leo, lena bhfís agus lena straitéis d’earnáil na Gaelscolaíochta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. Is gá go mbeidh idir Ghaeilge agus Bhéarla ar a dtoil acu agus tuiscint acu ar earnáil na Gaelscolaíochta nó leis an earnáil Phobail Ghaeilge. Le haghaidh tuilleadh eolais níos mionsonraithe agus chun iarratas a chur isteach, téigh, le do thoil, chuig cliceáil ar an gcnaipe iarratais thíos. Ní mór d’ainm, do sheoladh agus an uimhir thagartha a bheith istigh leis an iarratas. Ní mór foirmeacha iarratais chomhlánaithe a bheith istigh ag tráth nach moille ná 5.00 iarnóin Dé hAoine 22 Feabhra 2019. Is fostóir comhionannais í Comhairle na Gaelscolaíochta a chuireann fáilte ar leith roimh iarratais ón phobal Protastúnach agus ó mhná. BREITHNÍTEAR GACH IARRATAS AR FHOSTAÍOCHT AR BHONN FIÚNTAIS AGUS AR AN BHONN SIN AMHÁIN